Tempestatis

Tempestatis to męski zastęp harcerski zrzeszający chłopców w wieku 9-13 lat. Kolorem zastępu jest srebrny, symbolizujący rycerskość, honor i uczciwość.
Zbiórki zastępu odbywają się w harcówce drużyny w Akcesie. Zdobywamy na nich wiedzę harcerską i praktyczne umiejętności z dziedzin terenoznawstwa, samarytanki itp. Zastępem kieruje Dawid Tankielun.