ZASTĘPY

Zastęp to taka mała grupa będąca częścią drużyny. Każdy harcerz i harcerka przynależy do jakiegoś zastępu. Zastępy są żeńskie (skupiają wyłącznie dziewczynki) lub męskie (wyłącznie dla chłopców). Wyjątkiem jest Zastęp Zastępowych skupujący wszystkich zastępowych i przybocznych drużyny, na którego czele stoi drużynowa.

Zastęp przeważnie liczy od 5 do 12 osób, na jego czele stoi zastępowa/zastępowy a pomaga mu podzastępowa/podzastępowy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych zastępach, poznać ich zainteresowania oraz skład zapoznaj się z zakładką/podstroną danego zastępu. Po najechaniu na stronę/zakładkę ZASTĘPY rozwinie się lista aktualnie działających w naszej drużynie zastępów.