Rozkaz L7/2017

Ostrowo, 06.07.2017

ZHP

Drużynowa

1OWDH Szarpie „Spectrum”

Hufiec „Rodło” ZHP

Rozkaz L7/2017

3. Mianowania

3.2. Mianowania funkcyjnych

3.2.1. Decyzją rady drużyny mianuję dh. Natalię Winnicką przyboczną 1OWDH Szarpie „Spectrum” do spraw pionu zuchowego „Kosmiczni podróżnicy”.

Czuwaj!

Pwd. Paula Leźnicka HO