Rozkaz L5/2017

Olsztyn, 18.05.2017

ZHP

Drużynowa

1OWDH Szarpie „Spectrum”

Hufiec „Rodło” ZHP

Rozkaz L5/2017

5.Sprawy członkowskie

5.3. Skreślenie z listy członków ZHP

5.3.1. Z dniem 18.05.17 skreślam z listy członków ZHP dh. Martynę Lindemann.

Czuwaj!

Pwd. Paula Leźnicka HO