Rozkaz L3/2017

Olsztyn, 22.01.2017

ZHP

Drużynowa

1OWDH Szarpie „Spectrum”

Hufiec „Rodło” ZHP

Rozkaz L3/2017

1.Uchwały zarządzenia decyzje

1.1. Uchwały Rady Drużyny

1.1.1. Uchwałą rady drużyny przyjmuję w szeregi 1OWDH Szarpie „Spectrum” dh. Krzysztofa Giers.

  1. Stopnie i sprawności

4.1. Otwarcie prób na stopnie i sprawności

4.1.1.  Otwieram próbę na stopień ochotniczki dh. Aleksandrze Góral

4.1.2. Otwieram próbę na stopień tropicielki och. Magdalenie Wiśniewskiej

4.1.3. Otwieram próbę na sprawność Mężny** och. Magdzie Wiśniewskiej oraz wyw. Grzegorzowi Skórskiemu

4.1.4. Otwieram próbę na sprawność Obserwator nieba* och. Magdzie Wiśniewskiej

4.1.6. Otwieram próbę na sprawność Wędrowiec** wyw. Grzegorzowi Skórskiemu

4.1.7. Otwieram próbę na sprawność Poszukujący autorytetu*** wyw. Grzegorzowi Skórskiemu

4.2. Przyznanie stopni i sprawności

4.2.1. Zamykam próbę i przyznaję sprawność Higienistki * och. Adriannie Prątnickiej, Natalii Winnickiej, Kamili Malinowskiej, Martynie Lindemann i Sandrze Maluchnik

4.2.2. Zamykam próbę i przyznaję sprawność Znawca własnej miejscowości** och. Magdzie Wiśniewskiej i HO Pauli Leźnickiej

4.2.3. Zamykam próbę i przyznaję sprawność Łączniczki zastępom Ignis i Galassia

4.2.4. Zamykam próbę i przyznaję sprawność Gońca zastępowi Tempesta

  1. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

7.1. Kończąc nasz turniej zastępów ogłaszam, że pierwsze miejsce zajął zastęp Tempesta

7.2. Udzielam pochwały wszystkim zastępom za przestrzeganie prawa harcerskiego podczas realizacji zadań turnieju zastępów

Czuwaj!

HO Paula Leźnicka