Rozkaz L2/2017

Olsztyn, 19.01.2017

ZHP

Drużynowa

1OWDH Szarpie „Spectrum”

Hufiec „Rodło” ZHP

Rozkaz L2/2017

5. Sprawy członkowskie

5.3. Skreślenie z listy członków ZHP

5.3.1. Z dniem 19.01.17 skreślam z listy członków ZHP

  • Aleksandrę Brzezińską
  • Kingę Łatę
  • Gabrielę Wojtulewicz

Z powodu niewypełniania obowiązków członkowskich

5.5. Zmiany przydziału i przynależności do jednostki

5.5.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 01.09.16 dh. Dorota Klimaszewska przeszła do 103ODHiHS „Salmatis”

5.5.2. Podaję do wiadomości, że z dniem 01.11.16 dh. Sylwia Wiktorzak przeszła do 9ODH „Flava Nigra”

Czuwaj!

HO Paula Leźnicka