Historia szczepu

Nasz szczep zakładały trzy drużyny – 1 ODH Pędzące, 2 OWDH Szarpie-BV im. AK oraz 28 OGZ Dudki Elemudki, ale wszystko zaczęło się oczywiście trochę wcześniej.

W 2004 Pędzące i Szarpie-BV zaczęły współpracować, w sierpniu 2005 roku odbył się biwak w Łupstychu, na którym rady obu drużyn podjęły decyzję o założeniu szczepu.

Szczep tworzą minimum 3 jednostki a obu drużynom do stworzenia pełnego ciągu metodycznego brakowało gromady zuchowej i dzięki wspólnym staraniom jesienią 2005 roku powstała gromada zuchowa Dudki Elemudki. Na czele gromady stanęła druhna Sonia Jaworska a pomagały jej druhny z Pędzących. W grudniu 2005 roku już trzema jednostkami spotkaliśmy się na wspólnej wigilii przyszłego szczepu.

Wiosną 2006 Dudki Elemudki zamknęły okres próby, dzięki temu w maju 2006 oficjalnie założony został 21 Olsztyński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Szarpie”. Komendantem szczepu został druh Jakub Zięty, a jego zastępcą była druhna Marta Mączyńska. Numer szczepu to połączenie numerów drużyn Pędzących i Szarpie-BV, a nazwa nawiązuje do dawnego 2 Olsztyńskiego Szczepu Harcerskiego „Szarpie”, w którym powstały obie drużyny harcerskie. Lato 2006 spędziliśmy na Zlocie Grunwaldzkim i obozie w Marózku.

Kolejny rok harcerski minął nam na wspólnej pracy. Wakacje 2007 spędziliśmy na zlocie Grunwaldzkim wspólnie ze skautami z Francji. Naszą międzynarodową wymianę kierowała wówczas druhna Karolina Bąk, która stała również na czele naszego szczepu od 2007 roku.

W 2008 roku nastąpiła kolejna zmiana na funkcji komendanta szczepu, na jego czele stanął druh Marcin Jeleniewski. Kolejna dwa lata minęły nam na wspólnej pracy. W 2009 byliśmy na hufcowym obozie w Kostkowicach.

Nasz podobóz wówczas tworzyło kilka drużyn i z częścią z nich postanowiliśmy kontynuować współpracę po obozie. Wspólnie zorganizowaliśmy pierwszą Wielką Grę terenową i obóz. Lato 2010 spędziliśmy na obozie w Siemianach wtedy też nasz szczep powiększył się o dwie drużyny – do szczepu dołączyła Flava Nigra i 82.

Kolejny rok harcerski to wspólne poznawanie się i praca nad kolejnym obozem. Wakacje 2011 spędziliśmy na obozie w Jarosławcu, nad morzem. Był to rok wielkiego rozwoju dla naszego szczepu bowiem nasz szczep „podwoił” się i z 60 osób, które był na obozie w 2010 w 2011 było nas prawie 120 !

W 2012 roku, podczas obozu w Ustroniu nastąpiła zmiana zastępców komendanta szczepu. Z funkcji zastępców zostały zwolnione druhny Marta Mączyńska i Marta Izdebska. Zaś mianowani zostali Justyna Nurkiewicz, Anna Kobza i Radek Glinka.

Jesienią 2012 nasz szczep powiększył się o kolejną jednostkę. Powstała wówczas 2 OGZ Leśne Elfy wywodząca się z Szarpi-BV. Wakacje 2013 spędziliśmy na obozie w Garbasiu.

Jesienią 2013 rok szczep powiększył się o kolejną gromadę. Druhny z Flavy Nigra założyły 9 OGZ Dzielne Świetliki. Lato to 2014 na obozie w Szklanej Hucie wspólnie zuchami z 13 OGZ Skrzaty z Krainy Pomarańczy, które to od jesieni 2013 współpracowały z Szarpiami-BV.

Jesienią 2014 do szczepu oficjalnie dołączają Skrzaty z Krainy Pomarańczy, a w grudniu powstaje nowa drużyna – 12 OWDH Szarpie-Ventus. Tym samym w roku 2014 w naszym szczepie były 4 gromady zuchowe – 2 OGZ Leśne Elfy, 9 OGZ Dzielne Świetliki, 13 OGZ Skrzaty z Krainy Pomarańczy i 28 OGZ Dudki Elemudki oraz 5 drużyn harcerskich 1 ODH Pędzące, 2 OWDH Szarpie-BV, 9 ODH Flava Nigra, 12 OWDH Szarpie-Ventus oraz 82 OODH. Razem to daje 9 jednostek !

Wakacje 2015 spędziliśmy na wspólnym obozie w Konopiskach na bazie Pająk.

2016 to okres kolejnych zmian. Z 2 OWDH Szarpie-BV oddzieliła się 216 OWDH Szarpie-Sfora. 1 ODH Pędzące po całorocznej współpracy z nowo powstającym zastępem męskim na obozie w Siemianach oficjalnie stały się drużyną koedukacyjną przyjmując nazwę 1 OWDH Szarpie Spectrum.

Obecnie na nasz szczep składają się:

2 OGZ Leśne Elfy, 13 OGZ Skrzaty z Krainy Pomarańczy, 28 OGZ Dudki Elemudki i 216 POGZ Śmiałe Wilczki, oraz 5 drużyn harcerskich: 1 OWDH Szarpie Spectrum, 2 OWDH Szarpie-BV, 12 OWDH Szarpie-Ventus oraz 216 OWDH Szarpie-Sfora. Razem 8 jednostek !